14 листопада світ святкує Міжнародний день логопеда - професійне свято представників однієї з найбільш важливих соціальних професій.

За даними Національної радіокомпанії України у 2011 році професія логопеда увійшла до тридцятки найбільш потрібних спеціальностей світу.

У Краснокутському районі більше 56 років існує логопедична служба. Біля її витоків стояли Рябокобилова Поліна Леонтіївна, Микитенко Дарія Максимівна, Рафальська Тетяна Олексіївна та логопеди дитячого будинку Чурілова Зінаїда Яківна, Боровик Ірина Григорівна і Горова Галина Миколаївна. На сьогоднішній день при відділі освіти Краснокутської РДА працюють чотири районні логопедичні пункти, які охоплюють навчанням всі дошкільні навчальні заклади району (вчитель-логопед Єрмак Наталія Миколаївна) та загальноосвітні школи району (вчителі-логопеди Різник Галина Едуардівна, Ткаченко Тетяна Юріївна, Бойченко Валентина Миколаївна).

Логопедія— це наука про порушення мовлення, про методи їх попередження, виявлення й усунення засобами спеціального навчання і виховання; вивчає причини, механізми, симптоматику, перебіг, структуру порушень мовленнєвої діяльності, систему корекційного впливу.

До структури логопедії входять логопедія дошкільна, шкільна і логопедія підлітків і дорослих. Логопедія розглядає порушення мовлення з точки зору попередження та подолання засобами спеціально організованого навчання і виховання, тому її відносять до спеціальної педагогіки.

Учитель - логопед працює з усіма порушеннями мовлення: загальним недорозвиненням мовлення, відсутністю мовлення, порушеннями голосу, темпу і тембру, різноманітними мовленнєвими відхиленнями, а не лише над виправленням неправильної вимови звуків.

Більшість батьків хвилює лише неправильна звуковимова дитини, і
дуже рідко звертається увага на недорозвиток лексичної та граматичної ланок мовлення. Але не забувайте про те, що всі складові мовлення дитини формуються, розвиваються й функціонують у єдності та нерозривно пов’язані між собою. Порушення будь-якої ланки веде за собою недорозвиток іншої, наприклад, недоліки усного мовлення часто проявляються на письмі (тобто дитина пише так само неправильно, як і говорить). Тому вчитель-логопед працює над виправленням звуковимови, збагачуванням словникового запасу, формуванням граматичних категорій (роду, числа, відмінка, часу, виду), розвитком зв’язного мовлення та всіх психічних процесів (мислення, пам’яті, уваги) в цілому.

Основною метою логопедичної допомоги в дошкільних та шкільних закладах є розвиток мовлення дитини, розвиток дітей із вадами мовлення, а також попередження мовленнєвих порушень та шкільної неуспішності (порушення письма та читання - дисграфія, дислексія). Дисграфія – порушення письма, яке характеризується великою кількістю специфічних помилок: заміна букв, пропуски голосних, приголосних, перестановки складів, опускання прийменників, помилки в узгодженні відмінкових закінчень, помилки графічного характеру, помилки на правила правопису тощо. Дислексія – труднощі в оволодінні читання та дефект його формування.

Однією з найважливіших складових логопедичної роботи є рання діагностика та рання логопедична допомога дитині з вадами мовлення. Від ефективної організації діагностики в певній мірі залежить попередження виникнення різних мовленнєвих порушень, що є запорукою успішних логопедичних занять. Тому з жовтня 2013 року вчителі-логопеди працюють в Центрі матері та дитини при Краснокутській ЦРЛ разом з лікарями-спеціалістами – дитячим стоматологом та педіатром.

Процес коригування мовлення у дитини - тривалий шлях, який вимагає дисципліни, наполегливості та старання з боку самої дитини, величезного терпіння і допомоги його батьків і близьких. Тільки в тісному контакті та з допомогою батьків ми всі разом можемо досягти успіху в корекційній роботі з дітьми. Тому, шановні батьки, ми чекаємо Вас на консультаціях та практичних заняттях в логопедичних пунктах.

Учитель-логопед відділу освіти Краснокутської РДА Єрмак Н.М.


Логопедичній службі Краснокутського району -
56 років

Поліна Леонтіївна Рябокобилова
період з вересня 1960 - ?

Дарія Максимівна Нікітенко
період з вересня 1965 - ?

Тетяна Олексіївна Рафальська
період з 02.01.86 по 1993

Тетьяна Олексіївна Рафальска

Галина Едуардівна Різник
з 01.09.1993

/Files/images/foto/GEDC5015 - копия.JPG

Юлія Вікторівна Зосим
період 1996-1999

Зосим Юлія Вікторівна

Наталія Миколаївна Єрмак
з 28.05.93

/Files/images/foto/GEDC5008.JPG

Світлана Василіївна Воробйова
період з 01.09.98 по 27.03.2011

/Files/images/foto/CG8F44.png

Тетяна Юріївна Ткаченко
з 13.09.2010

Ткаченко Тетяна Юріївна

Валентина Миколаївна Бойченко
з 26.02.2012

/Files/images/3/IMAG1166.jpg
Кiлькiсть переглядiв: 192