Нормативно-правова база учителів-логопедів
Конвенкція "Про права дитини"

Конституція України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про охорону дитинства»

Наказ МОН «Про затвердження Положення про логопедичні пунктисистеми освіти»

Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу. Наказ МОН, МОЗ № 240/165 від 27.03.06 року. Міністерство освіти і науки україни.

Наказ № 128 від 20.02.2002 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу»

Наказ МОН «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»

Наказ МОН №1041 «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

Кiлькiсть переглядiв: 978