До уваги логопедів! Стартує реєстрація на курси підвищення кваліфікації за програмою "Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту"

До уваги слухачів курсів підвищення кваліфікації!

Розпочинається реєстрація на курси підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту» (грифМОН № 750 від 24.06.2014).

Реєстрація триватиме з 5 жовтня по 27 жовтня 2016 року.

Термін проведення курсу: з 29 жовтня по 6 листопада 2016 року.

Місце проведення: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, актова зала (2поверх) Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Програма курсу «Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту» базується на високотехнологічних науково доказових стратегіях допомоги дітям з порушеннями мовленнєвого розвитку, розроблених вітчизняними науковцями лабораторії логопедії– викладачами цих курсів: Данілавічютє Е.А., к. пед. н, старшим науковим співробітником, зав. лабораторії логопедії; Трофименко Л.І., к. пед. н, старшим науковим співробітником Бартєнєвою Л.І., к. пед. н, старшим науковим співробітником; Ільяною В.М., к. пед. н, старшим науковим співробітником; Рібцун Ю.В., к. пед. н, старшим науковим співробітником; Пригодою З.С., к. пед. н, старшим науковим співробітником; Аркадьєвою О.О. к. пед. н, науковим співробітником Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Програма курсу розрахована на 72 академічні години.

ПО ЗАКІНЧЕННЮ КУРСУ ВИ БУДЕТЕ

ЗНАТИ про:

 • наукове підґрунтя кваліфікації порушень мовленнєвого розвитку та стратегій реалізації навчально-виховного процесу в умовах наявності патології мовлення;
 • психолінгвістичний підхід до діагностики та компенсації мовленнєвих порушень;
 • сучасні технології логопедичного впливу на лінгвістичний розвиток дітей з порушеннями мовлення;
 • особливості організації навчально-виховного процесу дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку в спеціальних закладах і закладах з інклюзивною формою навчання.

ВМІТИ:

 • здійснювати аналіз мовленнєвого розладу з позицій психолінгвістичного підходу;
 • визначати стратегію логопедичного впливу з опорою на результати психолінгвістичного аналізу мовленнєвого розладу;
 • організувати логопедичну допомогу з урахуванням специфіки закладу та сучасних вимог сьогодення до її якості.

ВОЛОДІТИ:

 • технологією психолінгвістичного обстеження та компенсації порушень усного та писемного мовлення;
 • технологією реалізації диференційованого викладання у закладах для дітей із порушеннями мовлення;
 • прийомами адаптації і модифікації завдань відповідно до специфіки мовленнєвого порушення;
 • технологією здійснення відбору та поступового конструювання завдань на основі психолінгвістичного аналізу порушення;
 • технологією професійного співробітництва як невід'ємної складової стратегій викладання в умовах наявності мовленнєвої патології;
 • практичним інструментарієм-алгоритмом, що охоплює фонологічний, лексичний, граматичний компоненти мовлення, спрямований на подолання різних базових порушень мовлення і репрезентований у вигляді таких модулів: «Формування фонемографічних уявлень», «Моделювання вербального контенту», «Граматичне конструювання у контексті морфологічної словозміни», «Формування орфографічної компетентності», «Оптимізація рецептивної діяльності різної модальності у контексті читання» тощо.

ОТРИМАЄТЕ:

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка після успішного складання комплексного диференційованого заліку;
 • навчально-методичною літературу.

НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ.

ЯКЩО ВИНИКЛИ ПИТАННЯ:

звертайтеся до методиста КПК ТолмачовоїАльони Володимирівни,
тел. +380 44 440-42-92, моб. +380 96 395-97-52,
e-mail: alona_lilit@mail.ru

Анкета реєстрації слухача курсів підвищення кваліфікації
Кiлькiсть переглядiв: 513